Informatie en Klachten - Website PvG

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Praktijk voor Regeneratie werkt met een Informed Consent. In dit document dat tijdens het eerste consult ondertekent dient te worden, geeft de cliënt aan dat:

  • cliënt na zorgvuldige uitleg en eigen inbreng akkoord gaat met het voorgestelde behandelingstraject,
  • cliënt adequaat geïnformeerd is over de gang van zake, inhoud, risico’s en belasting van de behandeling,
  • vragen naar tevredenheid beantwoord zijn en
  • dat cliënt alles begrepen heeft.


Voor een goede behandeling is het van belang dat Praktijk voor Regeneratie een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).
Gegevens worden verwerkt conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Meer informatie vindt u hier. 
Nicolle Janssen +31 (0)6 456 363 58
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu